Anatomie oka

Oko, orgán zraku je uložen v tukovém vazivu a je chráněn kostěnou očnicí – Orbitou. Oko je tvořeno oční kouli a přídatnými očními orgány, které zajišťují ochranu, pohyblivost a další funkce oční koule.

Stěna oční koule plní ochrannou, výživnou a receptivní funkci.